Eg kom frå Vestfolds bøkeskoger til Eid i mai 2012 med mykje
mental bagasje. Brått var eg i nynorsk-land med akutt skrivekløe.
Vise nr. 3 var med i handbagasjen, nr. 5-6-7 fulgte raskt. Nr. 32 er ny.

Ein teljar på sida fortel iallfall om stor nygjerrighet. Kvar vise er
kort omtalt, eit klikk gir tekst og note. Ein del lydfiler er lagt ut,
og fleire vil følgje. Her er mine viser skrive i Eid 2012-2018:


oOo


(1) FERDAMENN I VESTERVEG | lydfil.1 | - Til SAGASTAD


(2) FRENDE JAKOB VIKEN (båtbyggjaren) | lydfil.2 | - Til SAGASTAD


(3) BUSTAD PÅ JORDA | Ein skal syte for å setje sine røter i god jord -


(4) REVEBJØLLA RINGLAR! | Sogn og Fjordanes fylkesblomst har magiske klangar | «Spelvise SYNNØVE»


(5) ORIGINAL EID | Alle stader har sine originalar, og i Eid har dei også utnamn -

(6) KVA SKAL VI MED OSLO? | Det er ikkje austpå at Noreg er best, og Columbus kom frå Hyen - | lydfil.5 |

(7) TIDENDESTEINEN | I gamal tid fekk folk kunngjeringar utanfor kyrkjemuren | «Spelvise SYNNØVE» -(8) VEGAR OG BRUAR | Vegar og bruar er ikkje berre samferdsel, men også nervetrådar menneske imellom -

(9) DEN SMALE VEG | Eg peikar på Torheimsvegen, hammarguden Tor sin veg heim -

(10) VARDEN PÅ VETEN | Dei seier ruta til Veten har ein vanskegrad på litt over null, men dei seier jo så mangt -(11) KOM TIL LIV, LISJA, KOM! | Saknadsklangar i blomeflor og angen av fjellets urter -

(12) IVAR AASEN MEDLEY | Pilegrimstur til Aasen-tunet, og tøflane hans driv meg frå «Gagnløysa» til «Sjølvkjensla» -

(13) OM TIDA REKK | «Det gjeld å fara varleg fram...» skriv Ivar Aasen, eg fell inn i hans lakoniske stil -(14) STEIN PÅ STEIN | Gamle steingjerder fascinerer meg. «Gamle Norig nørdst i grendom» | «Spelvise SYNNØVE» -

(15) LANDKRABBE-VALS | Ved ein skjebnens ironi kom eg til verda som vassmann -

(16) JENTER FØR OG NÅ | Skjelmeri frå ein som har levd lengje nok til å ikkje forstå dette med jenter -

(17) VED NYÅRSLEITE | Tankar om samanhengar ... «Skal ferda lykkast må vegen ryddast» -(18) OPPSONG |«La meg få skrive songane for eit folk, så kan det vere det samme kven som skriv lovane»

(19) MI LYRE ER STEMT FOR SØRGJESONG | (Jobs bok 30,31). Eg trudde eg skreiv ei vise, men det er ein salme -(20) GEITA I MEG | Eldre menneske er ikkje gamle på innsida. Det umogelege er alltid mogeleg -

(21) SERENADE | 1100-talet, ei skjønn kvinne på altanen, og eg er trubadur! Svulstig, umoderne og frekt? JA! JA! JA! -(23) HELLEVIK OG EG | Alf Helleviks «NYNORSK ORDLISTE» har i over 50 år berga oss språkvimsar -

(24) SAMVEVEN (Hug og hand) | Teknologi og stoppeklokker i omsorgssektoren må aldri fortrengje varme hender -

(25) SYNG MINE STRENGER! | Ein nynorsk versjon av visa som har tre versjoner musikalsk.


(26) TIDEFANTEN | Det er dagar då ein kan undrast kor tida vert av. Då har han vore på ferde, tidefanten -

(27) HAUSTVISE | «Eg vidvankar tenksam når skogene gløder...». Folkeviseinspirasjon -

(28) STJERNESKOT | Eg tenker at dette er ei vise for barn som ikkje har det for travle med å bli vaksne -

(29) SAMKOME | I gamal tid var det enkelt slik at folket møttast ved vegen. Vel møtt! Far vel!

(30) MORGONSULL | Eg går og sullar i morgonleitet og er maroder i heile kroppen, men det er lise i kaffekoppen -(31) VEGVISAR | Eg gjekk tur med mitt barnebarn på knapt fire år. Så kloke dei kan vere, dei små -

(32) EIDASONG | Hyllest til Eid, med refreng! | lydfil.32 |
- Vi vil bu her i vesterlandet, der kor tindane møter fjord,
og ei vindharpe syng oss den evige song, fader fjell og moder jord -


(33) GUBBE GATELANGS | Å bli eldre har det ved seg at kroppen knirkar, og Eid er ein god stad å sykle -(34) TIMEGLASET | «Spelvise SYNNØVE». I timeglaset renn sanda begge veier -

(35) KJEMPEVISE | «Spelvise SYNNØVE». Kjempen Otte syng -

(36) KOR VART DEI AV, BLOMEENGANE? | «Spelvise SYNNØVE». Synnøve dagdraumar -

(37) DAGAR PÅ ÅSEBØSTØL | «Spelvise SYNNØVE». Gode dagar på garden -(38) LEIK PÅ SOMMARVOLLEN | «Spelvise SYNNØVE». Synnøve feirast! -

(39) OTTE-SONG | «Spelvise SYNNØVE». Salme, Synnøve og faren Otte signast -

(40) SOGEVISA | «Spelvise SYNNØVE». Heile historia konsentrert! -(41) SKRIFTEN PÅ VEGGEN | Skremmende å sjå folk med ansiktsmaskar i verdas byar


Tilbake til hovudsida